Niisutuse valdkonna teenused

Ponuur OÜ on ekspert kastmise valdkonnas. Meil on olemas tugevad teoreetilised teadmised ning väga laialdased praktilised kogemused. Seetõttu suudame pakkuda mitte üksnes toimivaid kastmissüsteeme vaid optimeeritud lahendusi. 

Püüame niisutussüsteemide lahendamisel lähtuda järgmistest põhimõtetest:

  • vett tuleb kasutada säästlikult
  • energiakulud peavad olema võimalikult väikesed
  • süsteemis ei tohi olla ebavajalikke komponente
  • lahendus peab olema võimalikult lihtsalt kasutatav ja vastupidav

Pakume lahendusi ideest teostuseni: nõustame planeerimisel, projekteerime, ehitame valmis ja aitame hooldamisel.

Staadionimurud

Raskeid olusid taluvatelt spordimurudelt oodatakse alati võimalikult ideaalset välimust. Naturaalmuruga staadionite niisutussüsteemide lahendamisel on meil suurimad praktilised kogemused Eestis.

Palkide kastmine

Kastmisega kaitstakse laoplatsil seisvate toorpalkide kvaliteeti. Meil on olemas vajalik oskusteave toimiva palginiisutussüsteemi rajamiseks.

Haljastuse kastmine

Kastmissüsteemi abiga saab ära hoida alles istutatud taimede kuivamist ning vältida veepuuduse tekkimist nii istutusaladel, hekkides kui ka murul.

Erilahendused

Leiame lahendused ka kõige erilisematele kastmisalastele väljakutsetele.

Ratsaväljakud

Niisutamisega saab ratsaväljakutel tagada paremad treeningtingimused. Õues asuvad ratsaväljakud vajavad korralikuks niisutamiseks võimsaid jugavihmuteid. Maneežides on aga tavapärane kasutada laes rippuvaid väikevihmuteid.

Taimekasvatus

Õigel ajal, õiges koguses kastmine on taimekasvatuses ülimalt oluline. Korralik planeerimine aitab niisutussüsteemi rajamise ja kasutamise kuludelt kokku hoida.

Tolmutõrje vihmutus

Tüütu lendtolmuga puutuvad kokku näiteks puistematerjalidega tegelevad ettevõtted ja motokrossiradade kasutajad. Vihmutamine parandab tingimusi tolmustel aladel ja nende naabruses.

IMG_4212-2
IMG_20200507_115512
Enne talve:
Ära unusta kastmissüsteemi talvekorda seada!

Võta meiega ühendust, kui vajad abi.
demo-attachment-561-Subtraction-1
demo-attachment-561-Subtraction-1
Tooted
Kvaliteetsed kastmistarvikud

Oma pikaajaliste praktiliste kogemuste baasil oleme välja valinud rea tooteid, mida meie kliendid saaksid kindlustundega kasutada.

Meie pakutavad tooted on pärit usaldusväärsetelt tootjatelt ning nende toodete kvaliteet on Eesti tingimustes järele proovitud.

Vaata lisa tootekataloogist.

sime
perrot2
rc
feco
logo_irritrol
Hunter_logo_News
Netafim-Logo-Blue-300x79
Bermad-logo-new
Hüdrotehnilised insenerteenused

Hüdrotehnika on rakendusteadus ja tehnikaharu, mis tegeleb veevarude kasutamisega ja vee kahjuliku toime vältimisega sellekohaste ehitiste ja seadmete abil.

Ponuur OÜ aitab lahendada erinevaid hüdrotehnilisi probleeme.

Konsultatsioonid

Veega seonduvate probleemide murevabaks lahendamiseks on sageli ainuõige kasutada hüdrotehnikainseneride eriteadmisi. Ponuur OÜ saab abiks olla justnimelt sellistel juhtudel.

Hüdroloogilised arvutused

Veekogude valgalade kindlaks tegemine ja insenerarvutusteks vajalike hüdroloogiliste näitajate arvutamine on kriitilise tähtsusega paljude hüdrotehniliste rajatiste projekteerimisel.

Hüdrotehnilised uurimistööd

Kui veega või hüdrotehniliste rajatistega esineb probleeme, siis saab pädevat abi hüdrotehnikainsenerilt. Ponuur OÜ teostab vajaliku uurimistöö ja pakub realistlikke ning tulemuslikke lahendusi probleemsetele kohtadele.

Ekspertiisid

Kontrollime hüdrotehniliste rajatiste ehitusprojektide vastavust nõuetele.

Torude dimensioneerimine

Torustiku, truubi või torusilla planeerimisel aitab Ponuur OÜ dimensioneerimisega. Õigesti valitud mõõtmed lubavad veejuhtmetel probleemivabalt ja kulutõhusalt toimida.

Veekogude seisundi parendamine

Paisude rajamine, jõgede õgvendamine jms tööd mõjutavad olulisel määral veekogusid. Leidub kohti, kus taoliste tööde tagajärjed ei ole enam kellelegi vajalikud aga sellegipoolest jäänukina halvendavad veekogude seisundit. Et seisundit parendada, koostab Ponuur OÜ projekte paisude likvideerimiseks jne.

Hüdrotehniline projekteerimine

Koostame ehitusprojekte hüdrotehnilistele rajatistele nagu paisud, veehaarded, kalapääsud, truubid, tehisveekogud jpm.

hüdrotehnika